relacje po projekcie
relacje po projekcie

Słucham i animuję

Filmy powstały w czasie warsztatów dla dzieci "Słucham i animuję" zrealizowanych 5 i 6 października 2013 przez Fundację Osiem Życzeń dla Domu Spotkań z Historią w ramach projektu "POSZUKIWANIE. Lutosławski 2013".

1.

"Łańcuch Lutosławskiego herbu Jelita" - film nawiązuje do jednej z metod, które stosował Witold Lutosławski, polegającej na tym, iż orkiestra może  wykonać utwór  "a battuta"  (tzn. zgodnie z zapisem nutowym i pod przewodnictwem dyrygenta) lub "ad libitum" czyli zaprezentować dowolną interpretację wybranego fragmentu utworu.
Film jest wynikiem eksperymentów z wybranych przez dzieci utworem. Twórcy inspirowali się metodą "ad libitum". 

 


2.

"Duet/Bufet Wizualno-Dźwiękowy"* - film inspirowany aleatoryzmem (z łac. "alea", kostka do gry) - czyli kierunkiem w muzyce współczesnej polegającym na wprowadzeniu elementu przypadku zarówno w pracy kompozytorskiej, jak i  wykonawczej. Z twórczością Witolda Lutosławskiego kojarzony jest tzw. aleatoryzm kontrolowany.
Ponieważ film jest dziełem wizualno-dźwiękowym, przygotowaliśmy "menu" treści wizualnych i dźwiękowych, które wzajemnie zaistniały, skomponowane z pomocą rzutów kostką.

 


3.

"Muzyczna seria zwierząt" ilustruje kolejną technikę kompozytorską stosowaną przez W. Lutosławskiego - serializm. Jest to powtarzająca się seria dźwięków, wykonywana na różne sposoby, m.in. na różnych instrumentach, z różnym natężeniem i w różnym tempie. 
W filmie każdej nucie odpowiada konkretne zwierzątko, ale jego wygląd, sposób poruszania się i filmowania zależy od sposobu, w jaki dana nuta jest zmieniana/przetwarzana.